Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Prosimy o zapisanie dziecka do klasy I na rok szkolny 2020/ 2021 w terminie od 9 marca do 27 marca  2020 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie w  godz. 800 – 1500. (budynek B, I piętro).

  Wymagane dane osobowe:

 • imiona i nazwisko dziecka,
 • data i miejsce urodzenia dziecka,
 • PESEL dziecka,
 • imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów,
 • adres zamieszkania i adres zameldowania dziecka.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel.  24 2772979.

Poniżej załączamy druki, które należy pobrać, wypełnić, a następnie dostarczyć do sekretariatu szkoły (pozycja 1 i 2 do wyboru pod względem przynależności obwodowej):

 • Karta zgłoszenia dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie do I klasy na rok szkolny 2020/2021 - plik10869 foxitreader 61347511
 • Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie do
  klasy I na rok szkolny 2020/2021-plik10869 foxitreader 61347511
 • Klauzula informacyjna RODO (dla rodzica) - plik10869 foxitreader 61347511
 • Oświadczenie zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka -plik10869 foxitreader 61347511

Do obwodu szkoły należą miejscowości:

 • miasto Gąbin; wsie:
 • Okolusz
 • Kępina
 • Topólno
 • Guzew
 • Koszelew
 • Jadwigów.