Zachęcamy do wzięcia udziału w naszych konkursach

z okazji Jubileuszu 50 – lecia nadania Szkole Podstawowej w Gąbinie imienia Marii Konopnickiej.

KONKURS NR 1 „Poezja w moim życiu - poezja, którą napisała Konopnicka".

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Gąbin. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych klas: IV-VI
 • uczniowie szkół podstawowych klas : VII-VIII.
 • Szczegółowe zasady uczestnictwa:

  • Uczestnicy przesyłają na adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GĄBINIE  napisany przez ucznia wiersz w wersji papierowej
  • Praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres autora, kontakt telefoniczny. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie na rozpowszechnianie i publikacje utworów na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.
  • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów poetyckich.
  • Każdy uczestnik konkursu stwierdza, iż posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonych prac.
  • Maksymalna długość każdego utworu poetyckiego zgłoszonego do konkursu nie może przekraczać jednej strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12.
  • Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
  • Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 8 maja 2020 r., podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 50 – lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej.

  Prace konkursowe należy dostarczyć do 31marca 2020 r.  na adres:
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie  
  ul. Aleja Jana Pawła II 16
  09-530  Gąbin

Dokumenty do pobrania:

KONKURS NR 2 "Krasnoludki są na świecie – co dla ciebie znaczy  słowo „pomagać”.

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gąbinie i skierowany jest do wszystkich szkół i placówek kulturalno - edukacyjnych w gminie Gąbin.

89599394 2289157348051131 5886815745085538304 n

 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  - klasy I - III
  - klasy IV - VI
  - klasy VII – VIII

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 17 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia prac do sekretariatu szkoły razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami udostąpnionymi poniżej)

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie  
ul. Aleja Jana Pawła II 16
09-530  Gąbin

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 8 maja 2020 r., podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 50 – lecia nadania Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej.

Dokumenty do pobrania: