Zgodnie z zaleceniami MEN uczniowie powinni odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Podczas przerwy w funkcjonowaniu szkoły dzieci mogą doskonalić swoje umiejętności, uzupełnić wiadomości oraz rozwijać kompetencje. Ministerstwo rekomenduje wykorzystanie w tym celu darmowej platformy edukacyjnej e-podreczniki.pl.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa oraz https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna .

epodrecznik