KLASY  IV - VIII

downp


Zakres materiału do samodzielnej realizacji przez uczniów w domu.

(Realizację materiału dydaktycznego opracowanego w domu sprawdzą nauczyciele po powrocie uczniów do szkoły).

Nauczyciel

Przedmiot

Pliki do pobrania

1. p. Agnieszka Wichrowska

2. p. Dorota Puternicka

3. p. Monika Rzepecka

4. p. Monika Biniewicz

5. p. Beata Izydorczyk

J. polski

1. Zadania dla klas: 4b, 7c, 8bc

2. Zadania dla klas: 4a, 6b,7a, 8a.

3. Zadania dla klasy: 5a - Karta pracy1, Karta pracy2, Karta pracy3

3#Nauczanie indywidualne - 6c język polski

4. Zadania dla klas: 6a, 5cd

4#Nauczanie indywidualne - 5a, 7a język polski

5. Zadania dla klas: 5b, 6cd, 7b

1. p. Magdalena Puternicka

2. p. Anna Charłusz

3. p. Małgorzata Śluborska

J. angielski

1. Zadania dla klas: 6ab, 7a.

2. Zadania dla klas: 8ab

- 4a (zadanie) + (karta pracy)

- 5ad (zadanie) + (karta pracy)

- 6d (zadanie)

3. Zadania dla klas: 4b, 5bc, 6c, 7bc, 8c

1. p. Anna Brodowska

2. p. Aleksandra Żabka - Przeradzka

J. niemiecki

1. Zadania dla klas: 7a, 8b

2. Zadania dla klas: 7bc, 8ac

 p. Aleksandra Standowicz

Muzyka

1. Zadania dla klas: 4ab, 5abcd, 6abcd, 7abcd

 1. p. Iwona Motylewska - Białek

Plastyka

89575775 2289157344717798 6937467640218648576 n

Weź udział w konkursie!

1. p. Joanna Czajkowska

2. Monika Kamińska

Historia

1. Zadania dla klas: 6abcd, 7abc, 8abc

#Nauczanie indywidualne - historia 7a, historia i wiedza o spoleczeństwie 8a

2. Zadania dla klas: 4bc, 5bc, 5d

2#Nauczanie indywidualne - 5c język polski

 1. Monika Kamińska

Wiedza o społeczeństwie

1. Zadania dla klas: 8a, 8b, 8c

1. p. Jolanta Turczak

Geografia

1. Zadania dla klas: 5abcd, 6abcd, 7abc, 8abc

1. p. Anna Stawicka

2. p.  Ewa Jasińska

Biologia

a. Przyroda/b. Biologia/c. Historia

1. Zadania dla klas: 6abcd, 7a, 8abc

2. Zadania dla klas: a. 4ab, b.5abcd, b.7bc, c.5a

1. p. Beata Żółtowska

Chemia

1. Zadania dla klas: 7abc, 8abc

#Nauczanie indywidualne - 7a, 8a

1. p. Benedykta Wachowicz

Fizyka

1. Zadania dla klas: 7abc, 8abc

#Nauczanie indywidualne - 7a matematyka i fizyka/ 5a matematyka/ 8a matematyka i fizyka

1. p. Danuta Gieras

2. p. Wioleta Marciniak

3. p. Ewa Motylewska - Kwiatkowska

4. p. Iwona Chabowska

Matematyka

1. Zadania dla klas: 4b, 6abcd

#Nauczanie indywidualne - 5a matematyka

Karta pracy dla klas 6abcd - prędkość, droga, czas

2. Zadania dla klas: 5abc, 8ab

2#Nauczanie indywidualne 5c matematyka 6c matematyka

3. Zadania dla klas: 5d, 7abc, 8c

4. Zadania dla klas: 4a

 1. p. Hanna Rybciak

Informatyka

1. Zadania dla klas: 4ab

2. Zadania dla klas: 5abd, 5c

#Nauczanie indywidualne - 5c      #Nauczanie indywidualne - 5d

3. Zadania dla klas: 6ab, 6cd

4. Zadania dla klas: 7abc.

#Nauczanie indywidualne - 7a

6. Zadania dla klas: 8ab, 8c.

 1. p. Iwona Motylewska - Białek

2. Aneta Gralewska

Technika

1. Zadania dla klas: 4ab.

2. Zadania dla klas: 5abcd

1. p. Anna Sobiecka

2. p. Bogumiła Wierzbicka

1. Edukacja dla bezpieczeństwa

2. Doradztwo zawodowe/Wychowanie do życia w rodzinie

1. Zadania dla klas: 8abc

2. Zadania dla klas:7abc, 8abc/Zadania dla klas:4ab, 5abcd, 6abcd

1. p. Małgorzata Ziemińska

2. p. Dorota Machała

3. p. Dariusz Buła

Religia

1. Zadania dla klas: 4b, 5ab, 6cd

2. Zadania dla klas: 4a, 5cd, 6ab, 7a

3. Zadania dla klas: 7bc, 8abc

1.Nauczyciele wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne 1. Zalecenia z wychowania fizycznego dla klas 4-8.