Szanowni Rodzice / Opiekunowie,

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nakłada na nas obowiązek nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zachowaniem realizacji podstawy programowej od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. włącznie.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do pracy zdalnej zaproponowanej przez szkołę, a ich postępy i wiedza będą monitorowane, weryfikowane oraz oceniane przez nauczycieli.

Dziękując za dotychczasowe zrozumienie, zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc i współpracę w tym trudnym okresie. Prosimy o mobilizowanie dzieci do nauki i jak najlepszego wykorzystania tego czasu dla własnego rozwoju. Mamy jednocześnie nadzieję, że dobra organizacja i wzajemna wyrozumiałość pozwolą sprostać wyzwaniu i przyniosą pozytywne efekty.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji online.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna