Drodzy Uczniowie,

wiemy, że nie jest Wam łatwo – zwłaszcza, że ograniczenia zostały właśnie dzisiaj zaostrzone. Ale swoim odpowiedzialnym zachowaniem możecie ograniczyć rozwój epidemii, czyli: zostańcie w domu – nadal!

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. nakłada na nas obowiązek nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zachowaniem realizacji podstawy programowej od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. włącznie.

Jesteście zatem zobowiązani do pracy zdalnej zaproponowanej przez szkołę, a Wasze postępy i wiedza będą monitorowane, weryfikowane oraz oceniane przez nauczycieli.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy macie jednakowe możliwości techniczne, ale bardzo w Was wierzymy. Właśnie teraz możecie wykazać się swoimi umiejętnościami w zakresie posługiwania się smartfonem, laptopem, a także całą wiedzą sieciową. My zaś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście ten czas wykorzystali jak najlepiej i mogli uczyć się jak najefektywniej.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna