Działanie BIBLIOTEKI dla klas I-III propagujące czytelnictwo w klasach najmłodszych

(w II półroczu roku szkolnego 2019/2020)

CZYTELNICTWO, to istotny element w procesie nauczania i uczenia się. Biblioteka i nauczyciele klas najmłodszych motywują do czytania na różne sposoby. Czytelnictwo jest ważnym kryterium przy wystawianiu ocen z zachowania.

W obecnej sytuacji nie jest możliwe udostępnianie księgozbioru ani monitorowanie stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach. W związku z obowiązującymi nas ograniczeniami, zmuszeni jesteśmy zrezygnować również z wielu innych założeń planu pracy Biblioteki. W drugim półroczu nie wytypujemy „Najlepszych Czytelników Miesiąca” ani „Najlepszego Czytelnika Roku”.   

BIBLIOTEKA dla klas I-III zaprosiła zatem uczniów do udziału w „Konkursie na najlepszego ILUSTRATORA w szkole!”

Zwycięzcą będzie uczeń, który wykona najwięcej ilustracji do przeczytanych przez siebie w okresie kwarantanny książek! Liczy się nie talent plastyczny! Lecz zaangażowanie, staranność i przede wszystkim liczba nadesłanych prac. Im więcej, tym lepiej! Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości nadsyłanych rysunków! Do każdej czytanej aktualnie książki można wykonać dowolną liczbę ilustracji (rysunek w formacie A4, technika dowolna)!

Udział w konkursie będzie brany pod uwagę przez wychowawców przy wystawianiu ocen z zachowania. Aby „zaliczyć czytelnictwo” - należy wykonać i nadesłać minimum 5 prac będących ilustracją do 5 różnych książek (mogą to być również lektury).                                                  Oczywiście im więcej ilustracji, tym zaangażowanie uczniów będzie wyżej oceniane przez wychowawców!

Przewidujemy również specjalne wyróżnienie dla uczestnika, który wykona najpiękniejszą ilustrację! Wspólnie z nauczycielami plastyki wybierzemy tylko jedną pracę, warto się zatem postarać.

Galeria niektórych ilustracji nadesłanych do biblioteki