„Szanuj, drogie dziecię moje, w małym ziarnku przyszłe plony.
W małej kropli – przyszłe zdroje, w szelągu – miliony.
Czcij Ojczyznę zawsze, wszędzie, choć los na nią gromy miota.
Nie zmoże jej, gdy żyć będzie polski język, polska cnota”.

M. Konopnicka

W tym roku przypada 50 rocznica nadania szkole imienia Marii Konopnickiej oraz przekazania sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, zakłady pracy oraz liczne organizacje polityczne i społeczne. Było to w dniu 10. 05. 1970 r. W tym czasie do szkoły liczącej 12 oddziałów uczęszczało 311 uczniów. Nauka odbywała się na dwie zmiany. W szkole działały  organizacje: Zuchy, SKO, PCK, Organizacja Harcerska, SU, Spółdzielnia Uczniowska.

Obchody Dnia Patrona w naszej szkole    Prezentacja konkursowa o Marii Konopnickiej96515700 2662314107317241 112524501022932992 n