Taki temat dnia towarzyszył zajęciom uczniów w kl. II a w dn. 8.05.2020 r. związanych z 50 rocznicą nadania szkole imienia Marii Konopnickiej oraz przekazania sztandaru.  Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z symboliką patrona i sztandaru oraz jego znaczeniem dla społeczności szkolnej. Mieli możliwość bliższego poznania sylwetki naszej patronki i jej utworów napisanych dla dzieci.

     Drugoklasiści przygotowali wybrane wiersze Marii Konopnickiej i wykonali do nich piękne ilustracje. Dzięki zaangażowaniu zarówno dzieci jak i ich rodziców powstały materiały, które posłużyły do wykonania nagrań utworów Marii Konopnickiej . Uczniowie poznali też podstawowe informacje na temat powstania pieśni patriotycznej pt. „Rota” , układali zdania na temat sztandaru i patronki szkoły oraz mieli możliwość wysłuchania i zaśpiewania piosenek skomponowanych do słów utworów Marii Konopnickiej.

Playlista „Dzieci recytują wiersze Marii Konopnickiej”.

Ilustracje wykonane przez dzieci do wierszy Marii Konopnickiej