Anonymous attention

Szanowni Rodzice, Uczniowie!

Prosimy, aby ten dokument uczeń posiadał przy sobie ( w każdym dniu, zajęć/konsultacji).

Dotyczy klas I -III i konsultacji uczniów klas VIII.

pdf miniatura Oświadczenie rodzica/opiekuna ucznia w związku z udziałem dziecka w zajęciach na terenie szkoły