Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie w obszarze:

Działania szkoły w zakresie rozwoju kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Celem ewaluacji było zebranie informacji na temat zakresu czynności służących:

  • doskonaleniu działań szkoły służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych,
  • modyfikacji metod upowszechniania czytelnictwa wśród młodzieży.

Link: http://www.sp.gabin.pl/dla-nauczycieli/dokumenty-szkolne