tablica1

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

ze względu na reżim sanitarny i spełnienie wytycznych MEN, MZ, GIS, powitanie Uczniów klas 1- 8 odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem.

W trosce o zdrowie dzieci i zapewnienie jak najlepszych warunków bezpieczeństwa, spotkania uczniów z wychowawcami odbędą się w salach bez udziału Rodziców / Opiekunów.

Wszystkie Dzieci / Młodzież / Rodzice / Opiekunowie przychodzą w maseczkach.  Maseczkę zdejmują w chwili zajęcia miejsca w sali / hali.

Przy drzwiach dezynfekują ręce.

Klasy I

Spotkanie w hali sportowej o 9:00

Wejście główne (bezpośrednio do hali)

Każde dziecko może przyjść z JEDNYM Rodzicem / Opiekunem

Do sali na spotkanie z wychowawcą idą TYLKO dzieci.

Rodzice / Opiekunowie wychodzą z hali i czekają na dzieci na zewnątrz.

Wychowawcy odprowadzają dzieci do drzwi wyjściowych w budynku C.

Klasy II i III

Spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych o 9:00 bez udziału Rodziców - Opiekunów

Wejście w budynku D.

II a – Iwona Chabowska – parter s. 16

II b – Aleksandra Dobrzeniak  -  I piętro s. 9                                  

II c – Adrianna Paczkowska – I piętro s. 12  (budynek D)

III a – Barbara Urbańska – I piętro s. 11

III b – Iwona Majewska – I piętro s. 10

III c – Danuta Ziarkowska  - parter s. 18

Rodzice / Opiekunowie czekają na dzieci na zewnątrz.

Wychowawcy odprowadzają dzieci do drzwi wyjściowych

 Klasy IV

Spotkanie w hali sportowej o 9:45 bez udziału Rodziców - Opiekunów

Wejście główne (bezpośrednio do hali)

Po spotkaniu w salach lekcyjnych wychowawcy odprowadzają dzieci do drzwi wyjściowych w budynku B.

Rodzice / Opiekunowie czekają na dzieci na zewnątrz.

Klasy V i VI

Spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych o 9:15

Wejście w budynku B

V a – Dorota Puternicka s. 4

V b – Danuta Gieras s. 6

VI a – Monika Rzepecka s. 202

VI b – Beata Izydorczyk s. 20

VI c – Monika Kamińska s. 22

VI d – Anna Charłusz s. 204

Rodzice / Opiekunowie czekają na dzieci na zewnątrz.

Wychowawcy odprowadzają dzieci do drzwi wyjściowych.

Klasy VII i VIII

Spotkanie w hali sportowej o godz. 10:30 bez udziału Rodziców -  Opiekunów.

Wejście główne (bezpośrednio do hali).

Po spotkaniu w z wychowawcami w salach lekcyjnych, uczniowie opuszczają budynek szkoły.