Drodzy Rodzice,

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, respektując zalecenia dotyczące ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz, prosimy o wydrukowanie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”,

wypełnienie i dostarczenie jej najpóźniej do 4 września 2020 r., za pośrednictwem dziecka, do wychowawcy lub nauczycieli świetlicy. 

Uwaga! Wyprawka świetlicowa w br. szkolnym ulega zmianie. Dziecko, na świetlicę przynosi TYLKO papier ksero ( 1 szt.) i przekazuje nauczycielowi świetlicy.