29. 09.2020 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnionymi do głosowania byli uczniowie klas 4-8. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Największą ilość głosów uzyskała Aleksandra Kowalska i tym samym została przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zastępcą przewodniczącej jest Amelia Seweryniak, a sekretarzem Maja Krajewska. Gratulujemy.

Brak opisu.