m.jpg

Stowarzyszenie na rzecz edukacji i kultury „Lampas”, działające przy Szkole im. Marii Konopnickiej w Gąbinie realizuje projekt „BĘDZIE DOBRZE! – wspieramy seniorów” (czerwiec - listopad 2020)

Projekt, opracowany przez nauczycieli naszej szkoły (A. Dobrzeniak, A.Gralewską, D. Krystecką), otrzymał dotację w konkursie grantowym "DZIAŁAJ LOKALNIE 2020", w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej "Młodzi Razem".

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie epidemii Covid-19 i niwelowanie jej negatywnych skutków. Projekt odpowiada na potrzeby osób starszych w związku z panująca epidemią, bowiem obowiązujące ograniczenia uderzają szczególnie dotkliwie w osoby w podeszłym wieku. Sukcesywnie wprowadzane obostrzenia i narastający lęk przed chorobą zaburzyły codzienność seniorów i ich relacje z innymi. Czują się osamotnieni i niejednokrotnie zagubieni w nowej rzeczywistości, cierpiąc z powodu braku kontaktu z innymi. Ma to destrukcyjny wpływ na ich zdrowie psychiczne.

Naszym priorytetem jest zatem walka z izolacją społeczną osób starszych z terenu miasta i gminy Gąbin  (zaspokajanie potrzeby wsparcia psychicznego) oraz ułatwienie im dostępu do środków ochronnych. W związku z powyższym, projekt "BĘDZIE DOBRZE" przewiduje szereg działań, podejmowanych przez całą społeczość szkolną (z akcentem na dzieci i młodzież!) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności!

Poniżej krótka informacja nt zaplanowanych działań (chronologicznie):

1. Maska, siatka, torba dla seniora - "Będzie dobrze!"

Przez 3 miesiące (czerwiec, lipiec, siepień), nasz programowy wolontariat zajmował się szyciem maseczek ochronnych, siatek i toreb eco (z pozyskiwanych sukcesywnie materiałów), które we wrześniu zostały  przekazane przez wolontariuszy osobom starszym.

Relacja fotograficzna - już wkrótce!

2. Właśnie ogłosiliśmy konkurs na projekt graficzny ulotki "BĄDŹ BEZPIECZNY!", skierowany do uczniów SP w Gąbinie. Ulotki konkursowe dotyczyć mają nowych nawyków w przestrzeni publicznej (noszenie maseczek, właściwe mycie rąk, bezdotykowe formy powitania, zachowywanie bezpiecznej odległości itd.) Najlepsze prace wydrukowane zostaną w formie plakatów i zalaminowane, następnie przekazane seniorom i rozpowszechnione na terenie miasta i gminy Gąbin .

Szczegóły w kolejnej publikacji nt. naszego projektu!

3. Akcja "ZAŁÓŻ BABCI MESSENGERA!" (rozpoczęła się już we wrześniu, trwała będzie do odwołania :-)

Celem akcji jest zachęcenie seniorów do korzystania z popularnego komunikatora, który stać się może antidotum na brak kontaktów z innymi! Każdy uczeń, nauczyciel i rodzic może włączyć się do akcji! Wspólnie pozyskujemy nowych użytkowników Messenegera - osoby 60+ (z terenu miasta i gminy Gąbin) i zakładamy dla nich grupę na Messengerze! Ułatwiamy im tym samym kontakt z innymi seniorami i przekazujemy im informacje nt kolejnych działań naszego projektu, jednym słowem otwieramy im wirtualne okno na świat! 

Szczegóły w kolejnych publikacjach nt. naszego projektu!

4. Akcja "KSIĄŻKA DLA SENIORA"

Celem akcji będzie propagowanie czytelnictwa wśród seniorów, poprzez:

- proponowanie im ciekawych propozycji książkowych (za pośrednictwem Messengera)

- i dostarczanie ich osobom starszym we współpracy z Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną w Gąbinie - z pomocą młodych wolontariuszy, uczniów naszej szkoły (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!)

O szczegółach informować będziemy w późniejszym terminie!

5. Konkurs na skecz BĘDZIE DOBRZE!, skierowany do uczniów SP w Gąbinie. Zadaniem klasowych zespołów konkursowych będzie przygotowanie i zaprezentowanie skeczu niosącego pozytywny przekaz "BĘDZIE DOBRZE!" (w kontekście panującej pandemii). Finał konkursu planowany jest w siedzibie SP w Gąbinie z udziałem społeczności szkolnej i seniorów uczestniczących w naszym projekcie. Będzie to również okazja do podsumowania całego projektu! W związku z panującą sytuacją liczymy się jednak z utrudnieniami, a nawet niemożliwością realizacji uroczystego finału "w realu". Zrobimy to wówczas wirtualnie, za pośrednictwem internetu (Messengera!)

Realizacja projektu nie będzie łatwa ze względu na obowiązujące wszystkich ograniczenia i zasady bezpieczeństwa. Dziś już wiemy, że liczba zakażeń będzie rosła, zatem wszyscy musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Ale chcieć to móc! Wspólnie damy radę!

Zachęcamy wszystkich serdecznie do włączenia się do naszych działań! Czekamy na wszystkich chętnych uczniów, kolejnych nauczycieli i oczywiście rodziców - a zatem "wszystkie ręce na pokład!" Zgłaszajcie sie do nas! Deklarujcie chęć włączenia się w przynajmniej jedno z działań! Zgłaszajcie do nas osoby 60+ i wspólnie pomóżmy im odnaleźć się w świecie nowych technologii!

Nie bądźmy obojętni i DZIAŁAJMY LOKALNIE!

Bo przecież BĘDZIE DOBRZE!

Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji na stronie internetowej szkoły i na naszym szkolnym profilu na fb! Informcje pojawiały się będą w lokalnej prasie i na "Teraz Gąbin", jak również na stronach interentowych UMiG Gąbin, DPS w Gąbinie i MGBP w Gąbinie.

                                     IMG 20201005 190503     btr

btr