Dnia 7 i 8 października w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 7-8         na temat używek. W ramach realizacji zadania publicznego dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego „SMAK ŻYCIA – profilaktyka wczesnej inicjacji narkotykowej – MAZOWSZE 2020 oraz „DEBATA – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej – MAZOWSZE 2020,  realizatorzy wchodzący w skład zespołu profilaktyków Fundacji NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień, poprowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

    Używki - to bardzo powszechny problem, a jak wskazują statystyki, najbardziej popularny wśród licealistów. Duży wpływ  na decyzje mają starsi koledzy, a chcąc ,,wpasować się        w towarzystwo” młodzież ulega namowom i dochodzi do zażycia różnych substancji psychoaktywnych. Warsztaty przeprowadzone były w atrakcyjnej formie. Uczniowie wykazywali zaangażowanie, chętnie wykonywali ćwiczenia, brali czynny udział w dyskusji. Informacje o składzie oraz o skutkach zażywania na pewno dotarły do młodzieży a to w przyszłości być może uchroni od niebezpieczeństwa. Spotkanie na pewno przyniosło uczestnikom nowe doświadczenia i pozwoliło spojrzeć na używki jako poważne zagrożenie. Dzięki warsztatom klasy 7 i 8 zrozumiały, że powiedzenie ,,NIE! UŻYWKOM” - jest najlepszym rozwiązaniem.

Tekst: Amelia Seweryniak – uczennica kl. VIII b