wykrzyknik

Informujemy, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. lekcje dla klas IV - VIII odbywać się będą zdalnie. Dokładne informacje zostaną przesłane w niedzielę, za pomocą dziennika elektronicznego.

Klasy 0 - III uczęszczają do szkoły stacjonarnie.