We wrześniu 2020r., ogłosiliśmy szkolny konkurs na projekt graficzny ulotki „Bądź bezpieczny!”. Konkurs był jednym z działań projektu „BĘDZIE DOBRZE! – wspieramy seniorów”.
Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie ulotki informacyjnej,  dotyczącejzasad bezpieczeństwa i nowych nawyków w przestrzeni publicznej (takich jak np.: noszenie maseczek czy zachowywanie bezpiecznych odległości; właściwe mycie rąk; bezdotykowe formy powitania, itd.)

Konkurs, skierowany do uczniów SP w Gąbinie, był przez nas skutecznie rozreklamowany na terenie całej szkoły. Plakaty zachęcające do udziału w konkursie zawisły na tablicach informacyjnych i korytarzach szkolnych.

Konkurs cieszył się dużą popularnością, dzięki czemu(jeszcze przed przejściem na tryb pracy zdalnej szkoły) udało nam się zebrać wiele ciekawych projektów ulotek w dwóch kategoriach wiekowych:       

  • klasy młodsze I-III                                                                                                          
  • klasy starsze IV-VIII

Konkurs został rozstrzygnięty w listopadzie. Jury, złożone z członków Rady Pedagogicznej zaangażowanych w realizację projektu, wyłoniło zwycięzców w obydwu kategoriach.

Kategoria I-III

  • Miejsce - Lena Dominiak 2b
  • Miejsce - Laura Klekowiecka 2a
  • Miejsce - Wiktoria Szczepanik 3b

Wyróżnienie - Marta Jankowska 2b

Kategoria IV-VIII

  • Miejsce – Magdalena Grzelak 6c
  • Miejsce – Zosia Kwiatkowska 5a
  • Miejsce – Patryk Zambrzycki 5a

Wyróżnienie – Joanna Buła 6d

Niestety w obecnej sytuacji nie możemy ogłosić wyników konkursu w inny sposób, jak tylko wirtualnie! Liczyliśmy na bardziej uroczyste okoliczności i przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z uczestnikami, podczas podawania do wiadomości nazwisk zwycięzców!

Na laureatów konkursu czekają w szkole dyplomy, słodycze i bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe– zakupione ze środków przekazanych szkole na realizację projektu w ramach konkursu grantowego ”DZIAŁAJ LOKALNIE 2020” (program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”).  Już nie możemy doczekać się chwili, gdy będziemy mogli im je przekazać!

Wyróżnione projekty ulotek zostały wydrukowane w formie plakatów,powielone i zalaminowane. Rozpoczęliśmy właśnie ich dystrybucję. Chcemy, by jak najszybciej zostały rozpropagowane na terenie miasta i gminy Gąbin, by dotarły do seniorów (i nie tylko!).