Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na zajęcia sportowe.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

8. 12. br. (wtorek) - klasy IV - VI godz. 14 30

10. 12. br. (czwartek) - klasy VII - VIII godz. 15 00

15. 12. br. (wtorek) - klasy IV - VI godz. 14 30

17. 12. br. (czwartek) - klasy VII - VIII godz. 15 00

Czas trwania zajęć - ok. 60 min.

Dowóz dzieci na zajęcia - we własnym zakresie.

Prosimy również rodziców o odebranie uczniów po zajęciach - zwłaszcza młodsze dzieci z klas IV- V.