13 października 2020 r. w Szkole Podstawowej w Gąbinie miała miejsce ważna uroczystość z okazji Jubileuszu 50 – lecia nadania placówce imienia Marii Konopnickiej połączona z Dniem Edukacji Narodowej.

    Obchody Dnia Patrona  na stałe  wpisały się do naszego  szkolnego kalendarza uroczystości. To swoiste imieniny naszej placówki. Święto  to  bowiem  ma  propagować  znajomość najważniejszych  faktów  z  życia  patronki,  jej  twórczość,  przypominać o  wartościach  przez  nią  wyznawanych  oraz  promować  je  wśród  dzieci   młodzieży.

     Tegoroczne  obchody  Dnia  Patrona  miały  jednak  szczególny  charakter, bowiem 10 maja 2020 r. przypadała 50 rocznica nadania naszej szkole imienia Marii  Konopnickiej.  W  związku  tym  faktem  odbyła  się uroczysta   akademia pt. "Cztery pory roku u Marii Konopnickiej u boku".

Zwieńczeniem obchodów tego wielkiego Jubileuszu i jednocześnie swoistym hołdem oddanym Marii Konopnickiej było odsłonięcie jej portretu, który składał się z 1000 miniaturowych zdjęć z  naszego szkolnego życia . Po części oficjalnej można było zapoznać się z pracami plastycznymi uczniów przdstawiajającymi twórczość naszje patronki.