Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

prosimy o zapisanie dziecka do klasy I na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 8 lutego do 5 marca  2021 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie w  godz. 800 – 1500 (budynek B, I piętro)

  Wymagane dane osobowe:

  • imiona i nazwisko dziecka,
  • data i miejsce urodzenia dziecka,
  • PESEL dziecka,
  • imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów,
  • adres zamieszkania i adres zameldowania dziecka.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel.  24 277 29 79

Poniżej załączamy druki, które należy pobrać, wypełnić, a następnie dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 (pozycja 1 i 2 do wyboru pod względem przynależności obwodowej).

Jeśli nie mogą Państwo pobrać dokumentów, można wypełnić druki na miejscu w sekretariacie.

1. Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły (pobierz) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie do I klasy na rok szkolny 2021/2022; 2. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu (pobierz) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie do klasy I na rok szkolny 2021/2022,

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia niezbędne do potwierdzenia występujących  kryteriów:

-   oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły (pobierz),

- oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym lub zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego (pobierz)

-    oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz);

 Do obwodu szkoły należą:

  • miasto Gąbin;
  • miejscowości: Okolusz, Kępina, Topólno, Guzew, Koszelew, Jadwigów.