Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, ponieważ poszerzanie wiedzy i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych jest dla nas bardzo ważne.

W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu, który był obchodzony 9 lutego pod hasłem „Działajmy Razem” ogłaszamy dwa konkursy: szkolny i powiatowy.


KONKURS SZKOLNY Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

DBI 1

 1. DLA KLAS IV- VI – MEM LUB HASŁO ZWIĄZANE Z DNIEM BEZPIECZNEGO INTERNETU


Uczestnicy konkursu wymyślają ciekawy, zaskakujący, śmieszny mem lub hasło związane z Dniem Bezpiecznego Internetu w dowolnej technice plastycznej. Format A3. Praca indywidualna lub w grupach maksymalnie 3 osobowych.

 1. DLA KLAS VII- VIII – REPORTAŻ DOTYCZĄCY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU


Uczestnicy konkursu nagrywają krótki reportaż dotyczący obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zwracając szczególną uwagę na propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. Czas trwania filmu 4-5 min. Praca w grupach maksymalnie 4 osobowych.

Prace należy przesłać do organizatorów konkursów na prywatnym czacie w aplikacji Messenger lub na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 31 marca 2021 roku.
Zachęcamy do udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!


Organizatorzy konkursu:
Hanna Rybciak
Monika Biniewicz

POWIATOWY KONKURS  Z OKAZJI DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

DBI 2

 1. KONKURS NA ULOTKĘ PROMUJĄCĄ DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU


Uczestnicy konkursu wykonują ulotkę promującą Dzień Bezpiecznego Internetu w dowolnej technice cyfrowej lub plastycznej.
Format A5 lub A4 dowolnie składany.

 1. KONKURS NA RYMOWANKĘ LUB HASŁO PROMUJĄCE DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU


Uczestnicy konkursu układają wiersz rymowankę dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie lub hasło promujące Dzień Bezpiecznego Internetu

ZASADY KONKURSU:
• konkursy są skierowane dla uczniów szkół podstawowych
• uczniowie mogą wziąć udział w każdym z oferowanych konkursów
• konkursy mają charakter indywidualny, nie dopuszcza się prac zespołowych
• udział ucznia w konkursach lub konkursie zgłasza nauczyciel opiekun lub Dyrektor Szkoły wypełniając stosowne oświadczenia, które stanowią załącznik do Regulaminu Konkursu
• prace konkursowe powinny być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi
• zgłoszenia uczestników (wraz ze zgodą na udział w konkursie) i wykonane prace prosimy przesłać na adres organizatora lub drogą elektroniczną do 1 marca 2021r.
• każda praca powinna być opisana: imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, nazwą szkoły do której uczęszcza uczeń
• przesłanie pracy konkursowej i wypełnienie zgłoszeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. konkursów

Zasady przyznawania nagród.

 1. Oceny wyników dokona Komisja Konkursowa powołana w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, w skład której wejdą:
 • dyrekcja ZS im. St. Staszica w Gąbinie,
 • nauczyciele ZS im. St. Staszica w Gąbinie,
 • przedstawiciele zaproszonych Gości.
 1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Konkurs zostanie oceniony w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe
 3. Kryteria oceny: pomysłowość, kreatywność, oryginalność

Uwagi końcowe.

 1. Konkurs jest bezpłatny.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.

Cele organizacji konkursów DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU:

DBI 3

 1. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych, odpowiedzialnych i właściwych zachowań w sieci Internet
 2. Rozwijanie prawidłowych nawyków dotyczących bezpieczeństwa w Sieci
 3. Promowanie wiedzy z zakresu Internetu, zagrożeń i zabezpieczeń z nim związanych.
 4. Rozwijanie u uczniów zainteresowań informatycznych, umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 5. Motywowanie uczniów do rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności, a także nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.