Button Happy

Organizacja uroczystości:

Klasy I - III - godz. 9:00 w hali sportowej - bez rodziców.

Klasy IV - VI godzina 10:15 w hali sportowej - bez rodziców.

Klasy VII - VIII godzina 12:00 w hali sportowej.

Zapraszamy rodziców uczniów klas VIII - jeden rodzic na ucznia.