PRZYWÓZ UCZNIÓW:

6 30 WYJAZD SPOD SZKOŁY

6 40 KOSZELEW

6 50 WALISZEW

6 55 GUZEW

7 10 PRZYJAZD DO SZKOŁY

7 10 LWÓWEK

7 30 LIPIŃSKIE

7 35 JADWIGÓW

7 40 TOPÓLNO

7 50 PRZYJAZD DO SZKOŁY

ODWOZY UCZNIÓW:

12 50 KOSZELEW/ GUZEW/ WALISZEW

13 45 TOPÓLNO/ JADWIGÓW/ LIPIŃSKIE/ LWÓWEK

14 30 CAŁA TRASA