Szanowni Państwo,

prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramem spotkań z nauczycielami - wychowawcami w dn. 27 września br.

association 152746 960 720

Budynek C, wejście C

godzina 16:30

klasa I a – sala 1c (II piętro) - p. Iwona Majewska

klasa I c – sala 2c (II piętro) – p. Barbara Urbańska

klasa I d – sala 4c (I piętro) – p. Weronika Rzepecka

godz. 17:00 – oddział przedszkolny

grupa Elfy – sala 3c (I piętro) - p. Magdalena Stasiak

grupa Gumisie – sala 5c (parter) – p. Agnieszka Klarzyńska

grupa Jagódki – sala 6 c (parter) – p. Bogumiła Dobrzyńska

Budynek D, wejście D

godzina 16:30

klasa I b – sala 18 (parter)  - p. Danuta Ziarkowska

klasa II a – sala 10 (I piętro)  - p. Dorota Urbańska

klasa II b – sala 11 (I piętro)  - p. Agnieszka Orlik

klasa II c – sala 17 (parter)  - p. Martyna Sztygiel

klasa III a – sala 16 (parter)  - p. Iwona Chabowska

klasa III b – sala 9 (I piętro)  - p. Aleksandra Dobrzeniak

klasa III c – sala 12 (I piętro)  - p. Adriana Paczkowska

godzina 16:45

klasa 4 a – sala 5 (II piętro)  - p. Magdalena Puternicka

klasa 4 b – sala 7 (II piętro)  - p. Ewa Motylewska – Kwiatkowska

klasa 4 c – sala 19 (piwnica)  - p. Iwona Motylewska – Białek

klasa 6 a – sala 4 (II piętro)  - p. Dorota Puternicka

klasa 6 b – sala 6 (II piętro)  - p. Danuta Gieras

klasa 8 b – sala 2 (II piętro)  - p. Renata Nosarzewska

Budynek A, wejście  przy hali

godzina 16:30

klasa 5 b – sala 21 (II piętro)  - p. Agnieszka Wichrowska

klasa 7 b – sala 20 (II piętro)  - p. Beata Izydorczyk

klasa 7 c – sala 22 (II piętro)  - p. Monika Kamińska

klasa 8 a – sala 26 (I piętro)  - p. Aleksandra Żabka – Przeradzka

klasa 8 c – sala 25 (I piętro)  - p. Małgorzata Śluborska

klasa 8 d – sala 24 (I piętro)  - p. Agnieszka Kowalska

Budynek B, wejście B

godzina 16:30

klasa 5 a – sala 101 (I piętro)  - p. Hanna Rybciak

klasa 5 c – sala 203 (II piętro)  - p. Monika Biniewicz

klasa 7 a – czytelnia (parter)  - p. Monika Rzepecka

klasa 7 d  – sala 204 (II piętro)  - p. Anna Charłusz

Pozostali nauczyciele będą przebywali w  pokoju nauczycielskim w budynku B od godz. 16:45.

Zebranie Rady Rodziców (JEDEN przedstawiciel z każdej klasy) o godz. 17:30  w świetlicy B.

Prosimy o przestrzeganie zasad spotkania tzn. godzina i wejście do budynku.

Zapoznajcie się również Państwo z procedurami COVID - 19 obowiązującymi w naszej szkole/oddziale przedszkolnym
(link do strony - kliknij-----> 
COVID - 19 - procedury).