Program Szkolny Klub Sportowy, który realizujemy  w szkole to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych. 

Zapraszamy do zapisywania się na zajęcia u nauczycieli:

p. Jacek Klarzyński (kl. VI - VIII), p. Radosław Wilgocki (kl. VI - VIII), p. Hanna Rybciak (kl. IV - V).

Harmonogram zajęć SKS: 

Poniedziałek - godz. 14:30 (kl. VI - VIII)

Wtorek - godz. 14:30 (kl. IV - V)

Środa - godz. 14:30 ( kl. IV - V) i  godz. 14:30 (kl. VI - VIII)

Czwartek - godz. 14:30 (kl. IV - V)

Piątek - godz. 13:40 (kl. VI - VIII)

1625485070999 plakat sks a 01