W środę 6 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, nastąpiła część artystyczna. Następnie przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po uroczystym ślubowaniu pani dyrektor Anna Brodowska skierowała ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych. Życzyła im samych sukcesów, pogodnych dni w szkole oraz dokonała  pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Gąbinie.