Fundacja Orlen logotypLogotyp pobrano ze strony: https://fundacja.orlen.pl/PL/ONas/Strony/Statut.aspx

29 października 2021 r. otrzymaliśmy wspaniałą informację! Organizacji  "Lampas-stowarzyszenie na rzecz edukacji i kultury" działającej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie"przyznano grant w wysokości 20 000 zł z Fundacji ORLEN w ramach projektu ,,Zdrowie dla Płocka”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej, z wyjątkiem działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID.

Jest nam niezmiernie miło, że napisany przez nas projekt ,,Zdrowo i sportowo” został zaakceptowany przez komisję Fundacji.

Fundusze zostaną przeznaczone na budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, bezpiecznej strefy aktywności, jaką jest siłownia plenerowa pod chmurką dla dzieci oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Siłownia umożliwi najmłodszym dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Będzie dobrą okazją do integracji grupy rówieśniczej, znakomitą innowacją podczas lekcji wychowania fizycznego dla uczniów naszej szkoły oraz wspaniałą alternatywą dla smartfonów i komputerów.

W ramach projektu planujemy przeprowadzić również szereg działań prozdrowotnych, m.in. warsztaty z dietetykiem, organizację imprezy promującej aktywność fizyczną i zdrowy styl życia dla klas młodszych SP.

O kolejnych działaniach związanych z realizacją projektu będziemy informować w najbliższym czasie.