Bycie patriotą w dzisiejszych czasach to dbanie o piękno mowy ojczystej, celebrowanie Święta Niepodległości i śpiewanie pieśni. Apel, który odbył się w dn. 10 listopada był okazją do  podkreślenia szacunku do Ojczyzny. Montaż słowno-muzyczny ,,Ja i Ojczyzna to jedno-poetyckie i muzyczne rozmowy….” był okazją do spotkania z wierszami i utworami muzycznymi dającymi tło do refleksji o Polsce. Dzieci do występu przygotowały p. Renata Nosarzewska oraz p. Agnieszka Wichrowska we współpracy z p. Aleksandrą Kowalską.

Uczniowie z koła teatralnego ,,Maska”- grupa starsza i młodsza, chór ,,Marikon” i zespół ,,Kantata” wprowadzili w refleksyjny charakter uroczystości. Zaprezentowane zostały następujące utwory poetyckie: ,,Ojczyzna Szopena” Stanisława Balińskiego, ,,Pieśń o domu” i ,,Ojczyzna moja” Marii Konopnickiej, ,,Niepodległość” i ,,Polska” Antoniego Słonimskiego oraz ,,Pięciu poległych” Artura Oppmanna. Utwory wpisywały się w klimat zaśpiewanych utworów: ,,Deszcz jesienny” ,,,Wiązanka pieśni legionowych”, ,,Mury” oraz ,,Póki my żyjemy”.

W pięknej scenografii  i  z udziałem publicznosci wybrzmiały wzniosłe słowa o ojczyźnie.