Dnia 22 listopada 2021 r. obchodziliśmy w klasach 1-3 Szkolny Dzień Życzliwości. Był to dzień dobrych uczynków, pozdrowień, pozytywnych emocji, pełen uśmiechów, miłych słów i gestów. Tego dnia uczniowie i nauczyciele ubrani byli na żółto (kolor optymizmu i radości), bądź posiadali żółte akcenty ubioru, radosne emblematy. Na korytarzach szkolnych umieszczono przygotowane przez dzieci plakaty propagujące kulturalne, grzeczne i  życzliwe zachowanie. Został także opracowany Kodeks Życzliwego Ucznia. Atrakcją naszego święta była Skrzynka Życzliwości, za pośrednictwem której uczniowie i nauczyciele mogli przesłać pozdrowienia i życzenia do wybranych osób.

Dziękujemy wszystkim wychowawcom, uczniom i ich rodzicom, którzy aktywnie włączyli się  w przygotowanie tego święta!

Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywającym w naszym towarzystwie. Na co dzień, goniąc za różnymi sprawami, zapominamy czasem o takich gestach i zwykłym uśmiechu.

Promujmy zatem życzliwość, zarażajmy nią innych, zachęcajmy do czynienia dobra na różnych płaszczyznach codziennie, nie tylko od święta.

Bądźmy życzliwi na co dzień!!!

Z  najlepszymi życzeniami

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK