"A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu
w zachwycie.”
                  Joanna Kulmowa

 Międzynarodowy Dzień Teatru był okazją do spotkania na szkolnej scenie, aby świętować wydarzenie i podkreślić, że teatr zajmuje znaczącą część w życiu uczniów należących do koła teatralne go ,,Maska” . Dwie grupy wiekowe -starsza 7- 8 i młodsza 4 - 6 oraz zespół ,,Kantata” wprowadziły widzów w świat tej niezwykłej dziedziny sztuki. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. "Teatralne tête-à-tête”. Jego częścią były rozważania na temat teatru w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zaczęliśmy od złotych myśli związanych ze sceną i rolą reżysera w procesie twórczym. Było miejsce na humorystyczneetiudy obrazujące przesłuchania teatralne do roli , które zaprezentowała grupa młodsza. Ciekawym punktem programu był układ choreograficzny z maską -symbolem teatru wwykonaniu grupy starszej . Całości dopełniała dekoracja-papierowe maski stworzone na zajęciach. Nie mogło zabraknąć oprawy muzycznej, która wprowadzała w klimat teatralnych rozważań. Piosenki ,,Księżyc w misce” ,,Magiczne miejsce” oraz ,,Teatr uczy nas żyć” zaprezentowały dziewczyny z zespołu ,,Kantata”. Do występu uczniów przygotowała p. Agnieszka Wichrowska, p. Aleksandra Kowalska i p. Renata Nosarzewska. Apel był okazją do podsumowania konkursu wiedzy o teatrze oraz innych konkursów, które odbyły się w minionym czasie.