W  dn. 15 czerwca  podsumowaliśmy osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów z klas 4-8 w konkursach szkolnych, powiatowych, rejonowych i ogólnopolskich.

Były to m.in.:

 • konkurs plastyczny " Kwiaty polskie",
 • diecezjalny konkurs religijny,
 • konkurs matematyczno - plastyczny " Zwierzątko z brył geometrycznych",
 • konkurs matematyczny " Archimedes plus",
 • konkurs fizyczny "Foton",
 • kuratoryjny konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego,
 • gra terenowa, która odbyła się w dn. 1 czerwca, a zwycięzcy to:

Kategoria klasy 4 - 5:

Wyróżnienie: klasa V c, klasa IV c, klasa IV a

III miejsce - klasa IV b

II miejsce - klasa V b

I miejsce - klasa V a

Kategoria klasy 6 - 8:

Wyróżnienie: klasa VIII a, klasa VI a

III miejsce - klasa VII ac

II miejsce - klasa VIII cd

I miejsce - klasa VIII b

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

Nauczyciele wręczyli także podziękowania i upominki uczniom z klas VIII za pracę, osiągnięcia i godne reprezentowanie szkoły:

 • w szkolnym kole teatralnym "Maska",
 • chórze szkolnym ,
 • w wolontariacie,
 • w Samorządzie Uczniowskim,
 • w poczcie sztandarowym.

Życzymy Wam, abyście nadal mieli możliwosć rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Teraz już  tylko czekamy na podsumowanie roku szkolnego 2021/2022, które nastąpi w dniu 24 czerwca.