W piątek, 24 czerwca, dobiegły końca zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022. Rozpoczęliśmy długo wyczekiwany czas letniego wypoczynku.
Za nami trudne miesiące pracy zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej. Na szczęście mogliśmy je  zakończyć w bezpośrednim spotkaniu i w uroczysty sposób.

O godzinie 9:00 w hali sportowej swoje nagrody, DYPLOMY ZA NAUKĘ i wzorową frekwencję odebrali uczniowie klas 1-3. Wychowawcy z łezką w oku żegnali trzecioklasistów, którzy właśnie zakończyli pierwszy etap edukacji szkolnej. Po oficjalnej uroczystości nauczyciele już w klasach  życzyli uczniom jeszcze raz bezpiecznych i radosnych wakacji.

O godzinie 10:15 swoje zakończenie roku szkolnego świętowali uczniowie z klas 4-6. Najlepsi uczniowie - tak jak nieco wcześniej ich młodsi koledzy - odebrali stypendia, świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody i dyplomy z rąk dyrekcji i wychowawców. Po uroczystości w klasowym gronie przyszedł czas na uśmiechy, wspomnienia, wspólne zdjęcia  i życzenia, abyśmy wszyscy spotkali się wypoczęci  i w radosnych nastrojach po wakacjach.

Godzina 12:00 tego dnia miała szczególny charakter. O tej porze spotkały się klasy 7 i 8. Wszystkich, tak jak wcześniej, powitała p. dyrektor A. Brodowska. Po wprowadzeniu do uroczystości,  nastąpiło przekazanie  sztandaru szkoły na ręce siódmoklasistów.
Później uczniowie odebrali stypendia, świadectwa z  wyróżnieniem wraz z nagrodami książkowymi, dyplomy wzorowego ucznia oraz dyplomy za naukę i wzorową frekwencję.

Ósmoklasiści otrzymali również DYPLOM ABSOLWENTA - który zakończył jeden z etapów ich życia i jednocześnie zaczyna kolejny. Najbardziej wyróżniających się obdarowano nagrodami za wysokie osiągnięcia edukacyjne, aktywną pracę i uczestnictwo w życiu szkoły oraz godne jej reprezentowanie, a ich Rodzice odebrali Listy Gratulacyjne.

Ze społecznością szkolną rozstała się również przewodnicząca Rady Rodziców - p. Monika Bembenista - Sperber - to były długie lata otwartej, życzliwej i bardzo owocnej współpracy - dziękujemy!

Po części oficjalnej, na pożegnanie, usłyszeliśmy piękne słowa z przesłaniem, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy... Nawet ks. kan. dr Dariusz Piskorski - proboszcz naszej parafii cichutko podśpiewywał. Było wzruszająco!

Wszystkim życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Zakończenie klas I - III

Zakończenie klas IV - VI

Zakończenie klas VII - VIII