Wnioski osób ubiegających o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej będą zweryfikowane na podstawie pełnego uzupełnienia Karty Zapisu. Prosimy o pobranie, uzupełnienie i dostarczenie Kart do 5 września.

min pdfKarta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej