Szanowni Państwo, Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, 

prosimy o zapisanie dziecka do klasy I na rok szkolny 2019/ 2020 w terminie od 10 marca do 29 marca 2019 roku w sekretariacie

Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie w godz. 800 – 1500.

baby girlboy

Wymagane dane osobowe:
- imiona i nazwisko dziecka,
- data i miejsce urodzenia dziecka,
- PESEL dziecka,
- imiona i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów,
- adres zamieszkania i adres zameldowania dziecka.

WYMAGANE DOKUMENTY (Do pobrania)

Karta zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Oświadczenie - zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Klauzula Informacyjna - RODO