Program " Bieg po zdrowie"

„Bieg po zdrowie” to  program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2016/2017 i objeła do 20% szkół podstawowych w Polsce. 

rt

Więcej informacji na stronie: www.gis.gov.pl/zdrowie/promocja - zdrowia