W dniach 4-5 czerwca 2018 r. uczniowie z klas III a, III c i III d wyjechali na Zieloną Szkołę do Sendenia. Dzieci uczestniczyły w różnorodnych i ciekawych zajęciach.

Celem zajęć było:

-poznanie atrakcji przyrodniczo – krajoznawczych rejonu,

- zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania figurek z wosku pszczelego

- upowszechnianie aktywnego wypoczynku,

-kształtowanie kultury turystyki,

-wytworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych,

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

- wdrażanie do samodzielności i pokonywania trudności,

-kształtowanie kultury współżycia i współdziałania w grupie.

 W czasie Zielonej Szkoły odbyły się :

  • zajęcia w Nadleśnictwie w Łącku - Izba Przyrodniczo – Leśna,
  • warsztaty ekologiczne –„ Moja wiedza może pomóc Ziemi”,
  • Poszukiwanie skarbu z GPS”,
  • pokaz odnawialnych źródeł energii (oczyszczalnia hydroponiczna, kolektory słoneczne, biomasa, ogniwa fotowoltaiczne) ,
  • pokaz „Hotelu dla dzikich owadów” ,
  • Pożyteczne pszczoły, ich życie i twórczość” - wykonywanie figurek z wosku pszczelego
  • spacer do 200-letniego Pomnika Przyrody
  • ognisko z rodzicami
  • warsztaty z gadami „Węże nie są zimne i śliskie”,
  • gry i zabawy na placu zabaw.

Opracowanie: Barbara Urbańska i Danuta Ziarkowska