Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie włączyła się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Pod hasłem – Świętujemy Niepodległą wkroczyliśmy w kilkudniowe uroczystości upamiętniające odzyskanie wolności przez nasz kraj. Rozpoczęliśmy je od bicia rekordu. Otóż 9 listopada o godzinie 11.11 wszyscy nasi uczniowie z klas I - VIII wraz z uczniami III klas gimnazjum odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn naszego państwa. Dumni jesteśmy z tego przedsięwzięcia, które na pewno na długo pozostanie w naszych sercach a wykonane zdjęcia będą pamiątką zarówno dla nas jak i dla przyszłych pokoleń.

     Kolejny dzień, to mile spędzony czas wraz z okolicznościowymi instytucjami znajdującymi się na terenie naszej gminy. 10 listopada 2018 r. tj. w sobotę odbył się przepiękny koncert
pt.„ Jutrzenka Wolości ”, w którym nasza szkoła była reprezentowana przez chór ,, Marikon ” i zespół  "Kantata ”. Uczniowie wokalnie przygotowani zostali przez panią Renatę Nosarzewską, opiekę zaś sprawowały pani Monika Biniewicz i pani Ada Paczkowska.
     11 listopada w Gąbinie odbyły się kolejne uroczystości upamiętniające 100 rocznicę odzyskania niepodległości. O godzinie 12 w gąbińskim kościele rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Na początku, Orkiestra Dęta OSP Gąbin odegrała Hymn Państwowy. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz senior - Jerzy Drozdowski. W obchodach wzięły udział liczne poczty sztandarowe i delegacje, w tym także naszej Szkoły Podstawowej w Gąbinie. Po Mszy Świętej przeszliśmy pod Grób Nieznanego Żołnierza w parku przy ulicy Płockiej. Tam miała miejsce dalsza część obchodów. Bardzo ważnym punktem tego spotkania był Apel Poległych. Na zakończenie nasza delegacja złożyła kwiaty, będące symbolem szacunku i oddania czci za tych, którzy oddali swe życie za wolność.

     Dnia 14 listopada 2018 r. w sali gimnastycznej naszej Szkoły Podstawowej w Gąbinie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników.

     Uczniowie klasy VI, VII I VIII recytowali wiersze, zaś część muzyczną przygotowali chórzyści i soliści z naszej szkoły. Śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Nie mały wkład nad uświetnieniem tego apelu miał występ naszych najmłodszych patriotów z zespołu ,, Brzdąc”. Dzieci z klas I - III przygotowały pani Dorota Urbańska oraz Iwona Majewska. To Święto sprawiło, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Uroczystość ta została przygotowana przez panią Dorotę Puternicką, panią Renatę Nosarzewską oraz panią Hannę Rybciak. Dekoracją do inscenizacji zajęła się pani Iwona Motylewska - Białek. Dzień ten dla wielu stał lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. A tegoroczne setne urodziny naszej ojczyzny mają jeszcze większy rozmach.Uczniowie naszej szkoły tego samego dnia o godzinie 11.00 wzięli udział w ,, Biegu dla Niepodległej” wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofem Jadczakiem spędzili ten czas na sportowo. Biegli ulicami naszej małej ojczyzny wiwatując setne obchody Niepodległej.

     15 listopada minął nam w atmosferze cudownych spotkań z uczniami i nauczycielami z pobliskich szkół naszej gminy. Jak co roku organizujemy w naszej placówce Przegląd Pieśni Patriotycznej pt: „ Z pieśnią przez dzieje Polski ”, w którym udział wzięli uczniowie z następujących szkół: SP w Borkach ( opiekun p. Justyna Wargocka ), SP w Czermnie ( opieku- nowie p. Ewelina Nowakowska oraz p. Iwona Zielińska ), SP w Dobrzykowie ( opiekunowie p. Dobrosława Chęcka oraz p. Elżbieta Ozimkiewicz ), SP Nowym Kamieniu ( opiekun p. Regina Łopińska ).
     W części oficjalnej pani dyrektor mgr Anna Gołdyn wygłosiła krótkie przemówienie. Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Związku Piłsudczyków w Gąbinie – pani Elżbieta Kamińska. Na zakończenie zostały wręczone dyplomy i podziękowania dla uczestników wspólnego, patriotycznego śpiewania. Serdecznie dziękujemy przybyłym na uroczystość.
Niewątpliwie udział naszych uczniów w tych wszystkich uroczystościach, akademiach i wspólnych spotkaniach staną się wielką lekcją historii oraz przypomnieniem, że nie należy zapominać o dziejach naszego kraju. Bo my wszyscy z niej.

     Troskę o losy ojczyzny mamy, my Polacy, szansę okazywać niemal nieustannie. Jej wyrazem jest na przykład uczciwa i twórcza praca, rzetelne zdobywanie wiedzy, dbanie o poprawność języka ojczystego, zarówno w mowie, jak i piśmie, troska o dobro rodziny, a także szacunek dla narodowej tradycji. Dlatego też nasza szkoła bierze udział w licznych konkursach literackich, plastycznych i muzycznych. Są to np. wykonywanie zakładki patriotycznej, kotylionu, pisanie listu do obcokrajowca, w którym zachęcimy go do odwiedzenia naszego kraju, plakat pod hasłem " Kocham Polskę za co…?" itp. Uczniowie naszej szkoły z dużym zaangażowaniem biorą udział w takich przedsięwzięciach i wykonują ciekawe prace.

Tekst: p. D. Puternicka