W ramach tematyki promującej zdrowie klasy pierwsze wybrały się do gabinetu pani pielęgniarki.

Dzieci zapoznały się z wyposażeniem tego ważnego pomieszczenia. Zobaczyły podstawowe leki i środki opatrunkowe, a pani pielęgniarka zaprezentowała, w jaki sposób należy opatrywać małe skaleczenia, co trzeba  zrobić , gdy dziecko się oparzy. Chętni uczniowie mieli zmierzone ciśnienie krwi i zbadaną pracę serca. Spotkanie było bardzo pouczające i przebiegło w miłej atmosferze, co będzie miało wpływ na pokonanie oporów najmłodszych w kontaktach z pielęgniarką szkolną.