W ramach projektu "Uczeń bezpieczny w sieci", który jest realizowany w naszej szkole, dnia 20.02.2019 r. odbyły się warsztaty dla uczniów z klas IV C i IV D dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Zostały one  przeprowadzone przez p. K. Pankowską i p. A Paczkowską. Dzieci  z ogromnym zapałem brały czynny udział w dyskusji, formowały wnioski i wyrażały swoje opinie. Starały się przekazać oraz opisać emocje, które odczuwała poznana przez nich ofiara cyberprzemocy. 

        Dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej pt. ,,Stop cyberprzemocy!”, krótkim kreskówkom o Bacy i przygodach jego owieczek oraz  grze interaktywnej ,,Rufus w opałach” uczniowie zobaczyli, na jakie niebezpieczeństwa natrafia młody użytkownik nowoczesnych technologii, nauczyli się wyciągać odpowiednie wnioski z danego typu zachowań, a nawet karcić złe postępowanie agresora.  Poznali również sposoby obrony przed cyberprzemocą.            

          Kolejnym krokiem podjętym w celu kształtowania nawyków w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i przeciwdziałania cyberprzemocy wśród uczniów było przeprowadzenie w marcu 2019 r. szkolnego konkursu na prezentację multimedialną pt. "Stop cyberprzemocy!" dla uczniów klas VI-VIII.

Lista laureatów:

I miejsce- Zuzanna Kadłubaj i Wiktoria Wieczorek kl. VI C, Natalia Bieńkowska i Oliwia Strzelecka kl. VIII B,

II miejsce – Sandra Strzelecka i Aleksandra Sochacka kl. VIII C

III miejsce – Roman Chmielecki kl. VIII B,

Wyróżnienie - Antoni Buła i Jakub Szmulewicz kl. VI C, Aleksander Bardyszewski i Adam Wajszczak kl. VIIC.

hejt

Organizatorzy: p. K. Pankowska, p. A. Paczkowska