Szanowni Rodzice!

Prosimy jeszcze raz zapoznać się z wstępną organizacją pracy szkoły, jak była przedstawiona w dniu 2 września.

  1. Będziemy pracować w czterech budynkach oznaczonych literami: A – budynek przy hali sportowej, B - nowy budynek dawnego gimnazjum, C – nowy budynek szkoły podstawowej  i D - stary budynek szkoły podstawowej.
  2. Obowiązują dwa wejścia do szkoły: w budynku B i w budynku C.
  3. W budynku B w piwnicy znajduje się szatnia dla klas IV – VIII, w budynku C w piwnicy znajduje się szatnia dla klas I – III. Rodziców prosimy o niewchodzenie do szatni - wyjątkiem są pierwsze dwa tygodnie września dla rodziców uczniów klas I. Prosimy także o nieprzesiadywanie we wiatrołapie / korytarzu w oczekiwaniu na dziecko. Mamy na uwadze wzmożony ruch w budynku C, ponieważ część szatni użyczyliśmy przedszkolu.
  4. Uczniowie korzystają z dwóch świetlic: w budynku D świetlica dla klas I – IV, w budynku B świetlica dla klas V – VIII. Karty zapisu dziecka do świetlicy można odebrać  w świetlicy w budynku B.
  5. Przed rozpoczęciem zajęć o godzinie 8:00, przyprowadzamy wszystkie dzieci do świetlicy w budynku B.
  6. Uczniowie korzystają z dwóch stołówek: w budynku B dla klas V – VIII, w budynku C dla klas I – IV.
  7. Wydawanie obiadów rozpoczynamy od 9 września. Zapisywać dziecko na stołówkę można  w budynku B na parterze.
  8. Przypominamy o obowiązkowej zmianie obuwia (jasna podeszwa).
  9. W związku z uporządkowaniem organizacji ruchu prosimy dostosować się do oznakowania: wjeżdżamy pierwszą bramą od strony żłobka i skręcamy w lewo na parking przeznaczony dla samochodów osobowych. Wyjeżdżamy bramą drugą. Serdecznie prosimy,  abyście Państwo nie wjeżdżali dalej na teren szkoły, a przede wszystkim zachowali szczególną ostrożność. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszych dzieci.