1 września w Gąbinie odbyły się obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których uczestniczyła również społeczność naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 4:45 na gąbińskim cmentarzu.

      Podczas capstrzyku, przygotowanego przez harcerzy z 58 Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej, wystawiono wartę honorową, zabrzmiał dźwięk syreny alarmowej, przypominający o wydarzeniach sprzed 80 laty, odśpiewano Hymn Narodowy, złożono kwiaty i zapalono znicz. Harcerze odczytali Przesłanie Westerplatte i Apel Pamięci, a ksiądz proboszcz Andrzej Świderski odmówił modlitwę za Ojczyznę.

      Głównym punktem obchodów była uroczysta Msza Święta o godzinie 12 00, w której uczestniczył m.in. poczet sztandarowy naszej szkoły. Po mszy wszyscy przeszli pod pomnik upamiętniający rozstrzelanych mieszkańców, a przed kamienicą Sławoja Składkowskiego zgromadzeni śpiewali razem z harcerzami pieśni wojskowe i okupacyjne.

Zdjęcia udostępnił G. Szaliński