W dniu 6 września 2019 r. gościliśmy po raz pierwszy w naszej szkole ks. biskupa Mirosława Milewskiego, który z racji wizytacji w parafii Gąbin wyraził chęć spotkania się ze społecznością szkolną. Odbyło się ono na hali sportowej o godzinie 1100. Gościa powitała dyrektor szkoły p. Anna Brodowska. 

     Spotkanie przebiegło w atmosferze wspomnień i wzruszeń, a jego myślą przewodnią były słowa Kornela Makuszyńskiego- warte zapamiętania: „Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”.

     Akademia przygotowana przez nauczycieli – katechetów i p. Renatę Nosarzewską – odpowiedzialną za oprawę muzyczną,  miała na celu  przypomnienie zebranym uczniom i zaznajomienie gościa z powojenną historią naszej szkoły.  Wierszem, piosenką oraz z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, przedstawiliśmy dzieje szkoły na przestrzeni 60 lat.

     Ks. biskup swoją wizytę w murach naszej szkoły zakończył pamiątkowym wpisem do kroniki. Dziękujemy za możliwość spotkania.