W dniu 15 stycznia 2020 r. będzie DZIEŃ OTWARTY w naszej szkole.

W tym dniu wszyscy nauczyciele będą pełnili dyżur w godzinach 1600 - 1700.

Rodzice podczas spotkania z wychowawcami zostaną poinformowani o proponowanych ocenach semestralnych uczniów.

Przydział sal lekcyjnych w dn. 15 stycznia

Klasy I - III

Klasa

Wychowawca

Numer sali

Budynek

IA

p. Iwona Chabowska

2

C

IB

p. Ilona Dubielak

3

C

IC

p. Adrianna Paczkowska

4

C

IIA

p. Barbara Urbańska

1

C

IIB

p. Iwona Majewska

10

D

IIC

p. Danuta Ziarkowska

17

D

IIIA

p. Weronika Górecka

12

D

IIIB

p. Dorota Urbańska

9

D

IIIC

p. Elżbieta Kimak

11

D

Klasy IV - VIII

Klasa

Wychowawca

Numer sali

Budynek

IVA

p. Dorota Puternicka

4

D

IVB

p. Danuta Gieras

6

D

VA

p. Monika Rzepecka

3

D

VB

p. Beata Izydorczyk

20

A

VC

p. Monika Kamińska

22

A

VD

p. Anna Charłusz

204

B

VIA

p. Monika Biniewicz

2

D

VIB

p. Renata Nosarzewska

19

D

VIC

p. Małgorzata Śluborska

26

A

VID

p. Agnieszka Kowalska

24

A

VIIA

p. Magdalena Puternicka

5

D

VIIB

p. Iwona Motylewska - Białek

18

D

VIIC

p. Ewa Motylewska - Kwiatkowska

7

D

VIIIA

p. Wioletta Marciniak

25

A

VIIIB

p. Agnieszka Wichrowska

21

A

VIIIC

p. Hanna Rybciak

101

B

Pozostali nauczyciele oczekują na rodziców w pokoju nauczycielskim - pomieszczenie nr 105 BUDYNEK B.