Klasy II a i II c wybrały się na innowacyjne warsztaty dla szkół, które organizuje w Płocku „Zakątek Odkrywców”.

Warsztaty te budują u uczniów poczucie wartości, uczą skupienia uwagi, koncentracji oraz twórczego podejścia do wykonywanego zadania, rozwijają także zdolności manualne.

Zajęcia niosą ze sobą dużą wartość poznawczą, rozbudzając zainteresowanie otaczającym światem. Stanowią również wspaniałą okazję do integracji grupy. Ich dewizą jest:

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”   Konfucjusz

 Dlatego każdy uczestnik pracuje przy indywidualnym stanowisku.

 Podczas warsztatów Misie pluszowe  dzieci dowiedziały się, jak krok po kroku stworzyć pluszowego misia. Pod okiem wprawionego krawca poznały podstawy szycia, samodzielnie wypchały i zeszyły  misia. Następnie ozdobiły go, każdy według własnego pomysłu. Własnoręcznie wykonany miś stał  się powiernikiem najskrytszych tajemnic i najbliższym przyjacielem. Dzięki niezwykłej formie pokazu- „brzuchomówstwo” dzieci miały również możliwość przeprowadzenia wywiadu z wyjątkowym gościem. Na zakończenie dzieci spotkały się z Mikołajem, który obdarował je małymi niespodziankami.