Klasy Ia, Ib, Ic, IIc i IIIa wraz z wychowawcami –  I.Chabowską, A. Paczkowską, I.Dubielak, D. Ziarkowską oraz W.Górecką przystąpiły we wrześniu do realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, który w nasze szkole jest innowacją pedagogiczną

. Autorem projektu jest p. H. Szanecka. Realizacja projektu ma na celu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt podzielony jest na 3 moduły. Realizując każdy moduł uczniowie wybierają lekturę i wykonują przynajmniej 4 zadania. Jedno z zadań Uzupełnienie „Lekturnika” jest obowiązkowe, zaś kolejne uczniowie i nauczyciele wybierają z podanych propozycji.

Obecnie zrealizowaliśmy I moduł przebiegający pod hasłem „Fikuśne lekturki spod chmurki”. Do realizacji klasy Ia ,IIc ,IIIa wybrały lekturę „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” J. Bednarek , zaś klasy Ib,Ic „Baśnie” H.Ch.Andersena.

Z zaproponowanych zadań uczniowie zrealizowali:

 • czytanie lektur przez zaproszonych gości,
 • lepienie „Czytusiów”
 • przygotowanie kącików czytelniczych w salach lekcyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie makiety, zakładek do książek, pacynek i maskotek i sylwetek bohaterów,
 • przygotowywanie plakatów zachęcających do przeczytania lektury,
 • organizowały wystawki swoich prac.

Wszystkie klasy otrzymały certyfikat ukończenia I modułu i zadowolone, z niecierpliwością oczekują realizacji kolejnego modułu „Zwierzęce lekturki spod chmurki”.

 Koordynator projektu

I.Chabowska