calender 2020

KALENDARZ PRACY SZKOŁY  (do pobrania)

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

2.

Ferie zimowe

10-23 lutego 2020 r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

4.

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym:

język polski21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

język polski1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

matematyka2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

język obcy nowożytny3 czerwca 2020 r. (środa) –
godz. 9:00

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych

26 czerwca 2020 r .

6.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

7.

Dodatkowe dni wolne

31.10. 2019 r. – czwartek, 2 - 3.01. 2020 r., 24. 04. 2020 r. – piątek po egzaminie; 12. 06. 2020 r. – piątek po Bożym Ciele

8.

Zebrania z rodzicami

25 września, 11 grudnia, 5 lutego, 27 maja

9.

Dni otwarte

6 listopada, 15 stycznia, 11 marca, 15 kwietnia