calender 2020

KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2021/2022 

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

2.

Ferie zimowe

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

4.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny  – 26 maja 2022 r.(czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy:

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (czwartek)  – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny  – 15 czerwca 2022 r. (piątek)  – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 1 lipca 2022 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń - 8 lipca 2022 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022 r .

6.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

7.

Dodatkowe dni wolne

24, 25, 26 maja  – egzamin; 15.10 – czwartek, 12.11. – piątek, 7.01.2022, 02.05.2022 – poniedziałek, 17.06.2022 – piątek po Bożym Ciele

8.

Zebrania z rodzicami

27 września, 16 grudnia, 15 lutego, 12 kwietnia

9.

Dni otwarte

4 listopada, 4 stycznia, 10 marca, 24 maja

Dodatkowe informacje

10.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych

do 14. 01

 

11.

Wystawienie proponowanych semestralnych ocen zachowania

do 21. 01

 

12.

Wystawienie ocen semestralnych (ostatecznie)

do 27. 01

 

13.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

do 24.05.

 

14.

Wystawienie ocen rocznych (ostatecznie)

do 14. 06.