calender 2020

KALENDARZ PRACY SZKOŁY 2020/2021 
(do pobrania)

1.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

2.

Ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2021 r.

3.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

4.

Egzamin ósmoklasisty

Termin główny:

1.język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny  – 27 maja 2021 r.(czwartek) – godz.9:00

Termin dodatkowy:

1.język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2.matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek)  – godz. 9:00

3.język obcy nowożytny  – 18 czerwca 2021 r. (piątek)  – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji - do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń - 9 lipca 2021 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r .

6.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

7.

Dodatkowe dni wolne

02.11. – poniedziałek, 04 - 05.01. – poniedziałek, wtorek; 30.04. – piątek; 04.06. - piątek

8.

Zebrania z rodzicami

24 września, 17 grudnia, 9 lutego, 15 kwietnia

9.

Dni otwarte

5 listopada, 07 stycznia, 11 marca, 27 maja

Dodatkowe informacje

10.

Wystawienie proponowanych ocen semestralnych

do 16.12

 

11.

Wystawienie proponowanych semestralnych ocen zachowania

do 08.01.

 

12.

Wystawienie ocen semestralnych (ostatecznie)

do 14.01

 

13.

Wystawienie proponowanych ocen rocznych

do 24.05.

 

14.

Wystawienie ocen rocznych (ostatecznie)

do 17.06.