22 września  przenieśliśmy się w czasie. W tym dniu uczniowie zaprezentowali się w ubraniach rodem z lat 80-tych.

Od tygodnia trwa kampania wyborcza na przewodniczącą/ przewodniczącego samorzadu uczniowskiego.

Klasy 7 i 8 wzięły udział w środę, 14 września, w niecodziennym spotkaniu. Arkadiusz Zawiliński – bluesman, kowboj, poeta drogi – autor muzyki, tekściarz, wokalista, gitarzysta, zaprezentował blok programowy dotyczący uzależnień od alkoholu, narkotyków, papierosów i dopalaczy, związany z Internetem i cyberprzemocą.

k1

Wnioski osób ubiegających o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej będą zweryfikowane na podstawie pełnego uzupełnienia Karty Zapisu. Prosimy o pobranie, uzupełnienie i dostarczenie Kart do 5 września.