30 września w godzinach od 16.00 do 18.30 w sali gimnastycznej została zorganizowana dyskoteka z okazji Dnia Chłopca dla uczniów klas 1-3. Opiekunami zabawy były: p Martyna Sztygiel, p.Monika Biniewicz, p.Ilona Dubielak, p. Katarzyna Pankowska oraz p. Ada Paczkowska.

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Europa i ja". Celem głównym projektu jest przybliżenie uczniom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Uczestnikami projektu są uczniowie z koła geograficznego oraz klasa 4b.

Dnia 29 września 2022 r. na korytarzach w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie pojawiła się zgraja rozmaitych postaci - z książek, bajek, filmów, sceny muzycznej i sportowej oraz z przestrzeni internetowej. Cóż to za okazja? Wszystko za sprawą zorganizowanego w szkole ,,Dnia Idola” dla uczniów z klas 1-3. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy p. K. Pankowskiej, p. A. Paczkowskiej, p. A. Dobrzeniak.

EDL postcard EN

Europejski  Dzień Języków obchodzony jest 26 września w całej Europie. Z tej okazji w środę, 28 września, w naszej szkole zorganizowany został niezwyczajny apel.

22 września  przenieśliśmy się w czasie. W tym dniu uczniowie zaprezentowali się w ubraniach rodem z lat 80-tych.

Od tygodnia trwa kampania wyborcza na przewodniczącą/ przewodniczącego samorzadu uczniowskiego.