Dnia 25 stycznia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs pt. ,,Anioły z masy solnej”. Do jego udziału zostali zaproszeni uczniowie z klas IV-VIII.

Szanowni Państwo, Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, 

prosimy o zapisanie dziecka do klasy I na rok szkolny 2019/ 2020 w terminie od 10 marca do 29 marca 2019 roku w sekretariacie

Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gąbinie w godz. 800 – 1500.

Drodzy Rodzice! 

     W II pólroczu w ramach profilaktycznej działalności szkoły w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy, będzie realizowany szkolny program pt. "Dziecko bezpieczne w sieci".

      Ześlij proszę pokój na cały świat… rozbrzmiewały słowa „Modlitwy o pokój” w wykonaniu społeczności Szkoły Podstawowej w Gąbinie podczas jasełek bożonarodzeniowych.

Klasa I c przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Uczymy Dzieci Programować” .

W ramach tematyki promującej zdrowie klasy pierwsze wybrały się do gabinetu pani pielęgniarki.